Opći uvjeti poslovanja

TRANSFERS ZRAČNE LUKE PRAGA, sro

Ovo su Uvjeti i odredbe PRAG AIRPORT TRANSFERS, sro,
sa sjedištem na adresi Velvarská 1701/25, Prag 6, Poštanski broj: 160 00, registarski broj tvrtke 27593622 .

Korisnik koji koristi usluge PRAG AIRPORT TRANSFERS, sro, sa sjedištem na adresi Velvarská 1701/25, Prag 6, poštanski broj: 160 00, ID: 27593622, u potpunosti prihvaća ove uvjete i odredbe potpisivanjem narudžbe ili ugovora ili slanjem narudžbu online putem web stranice. Potvrda narudžbe izjavljuje izričit pristanak na ove odredbe i uvjete na koje se odnosi narudžba ili ugovor o otpremi. Kupac koji se ne slaže s ovim Uvjetima i odredbama nema pravo sklopiti bilo kakav ugovor s tvrtkom ili naručiti putem web stranice Društva.

Osim ako nije drugačije dogovoreno, sve usluge prijevoza i posredovanje ovih usluga isključivo se pružaju registriranim taksi automobilima bez taksimetra u skladu sa Zakonom br. pisani ugovor, a za vagone s više sjedala kapaciteta preko devet osoba, uključujući vozača, kao povremeni cestovni prijevoz putnika.

Ovi Uvjeti i odredbe obrađuju se u skladu s relevantnim odredbama Zakona br. 89/2012 Zb. građanskog zakonika.

Zaštita osobnih podataka kupaca Društva provodi se izmjenom Zakona br. 101/2000 Zb. o zaštiti osobnih podataka i Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

 1. Osnovni uvjeti

1.1 Tvrtka – Društvo je prijevoznik ili posrednik u prijevozu PRAG AIRPORT TRANSFERS, sro, sa sjedištem na adresi Velvarská 25, Prag 6, poštanski broj: 160 00, ID: 27593622, koji pruža ili organizira prijevoz i druge usluge na temelju ovih uvjeti poslovanja za Kupca.

1.2 Kupac – osoba ili tvrtka koja koristi usluge Društva na temelju naloga ili ugovora, u skladu s ovim uvjetima poslovanja.

1.3 Uvjeti i odredbe – uvjeti pod kojima Društvo pruža svoje usluge prijevoza ili posredovanja Kupcu; Neophodan uvjet za korištenje usluga Društva je izričena suglasnost Kupca u vezi s ovim uvjetima.

1.4 Usluga/prijevoz – stvarni prijevoz ili posredovanje u prijevozu, putnim uslugama ili drugim korisničkim uslugama, koje obavlja ili posreduje Društvo.

1.5 Vozač – Vozač je zaposlenik PRAG AIRPORT TRANSFERS, sro, ili ugovorni vozač s kojim PRAG AIRPORT TRANSFERS, sro, dogovara uslugu prijevoza

1.6 Osobni podaci kupaca - osobni podaci koje, u svezi s naručivanjem ili provedbom aktivnosti Društva za Kupca, prenosi Kupac Društva.

 1. Privatni podaci kupaca i rukovanje tim podacima

2.1 Tvrtka radi u pružanju svojih usluga Korisnicima s osobnim podacima kupaca koje Kupci priopćavaju Društvu u svrhu pravilnog osiguranja i implementacije Usluge.

2.2. Prihvaćanjem ovih uvjeta i uvjeta, Kupac daje Društvu izričitu suglasnost za obradu, rukovanje i pohranu Osobnih i drugih podataka koje daje Kupac ili osoba koju je ovlastio Kupac.

2.3 Društvo je suglasno s obradom svojih Osobnih i drugih podataka na neodređeno vrijeme, ali samo u svrhu provedbe usluga Društva koje je naručio Kupac (usluga putnika i prtljage).

2.4 Društvo nije ovlašteno davati bilo kakve osobne ili druge podatke koje je Kupac priopćio trećim stranama i podliježe obvezi čuvanja poslovne tajne.

2.5 Kupac je suglasan s korištenjem svojih osobnih i drugih podataka samo uz strogo poštivanje uvjeta propisanih zakonom za postupanje s takvim osobnim i drugim podacima.

2.6 Tvrtka je obvezna obrađivati osobne i druge podatke korisnika samo u mjeri u kojoj je to strogo potrebno i samo u mjeri u kojoj su ti podaci potrebni za pravilno obavljanje svojih aktivnosti i pružanje usluga Kupcu.

2.7 Kupac je suglasan da, ako se ne slaže s uvjetima tvrtke o korištenju njegovih osobnih i drugih podataka, nema pravo koristiti usluge Društva kako bi ih odbio ili ne koristio.

2.8 Tvrtka se obvezuje pružati osobne i druge podatke korisnika, kako u elektroničkom obliku tako i na papiru. U tu svrhu Društvo je imenovalo odgovornu osobu koja će osigurati pravilno postupanje s osobnim podacima kupaca.

2.9 Zaštitu osobnih i drugih podataka kupaca Društvo će provoditi u okviru svojih internih, zakonskih i administrativnih mjera, posebno prema vlastitoj internoj direktivi o zaštiti i rukovanju osobnim podacima kupaca, te će ne koristiti usluge trećih strana i tvrtki kako bi osigurali rukovanje osobnim i drugim podacima korisnika.

2.10 Odredbe o zaštiti osobnih i drugih podataka kupaca primjenjuju se kako na Kupca kao fizičku osobu, tako i na posrednike, pravne osobe i poduzetnike koji izvršavaju naloge i prijenos osobnih podataka kupaca Društva u svrhu naručivanja usluge.

2.11 Tvrtka je odgovorna za štetu nanesenu Kupcima zbog kršenja njihovih dužnosti u postupanju s njihovim osobnim podacima. Međutim, uvjet za potraživanje naknade štete od strane Kupca je pravodobna reklamacija i prigovor na povredu dužnosti od strane Društva. Pritužbe moraju biti obrazložene, kršenje obveza Društva u cijelosti i bezuvjetno dokazano, a potraživanje mora biti priznato od strane Društva.

 1. Jamstvo naknade; Odgovornost za štetu

3.1 Tvrtka je odgovorna Kupcu za bilo kakvu štetu ili neugodnost u slučaju da Tvrtka ili njezin zaposlenik izravno ili neizravno prouzrokuju štetu. U slučaju posredovanja u prijevozu Naručitelja od strane drugog prijevoznika, prijevoznik je odgovoran za štetu koju prouzroči obavljajući prijevoz, a Kupac prihvaća njihovu uslugu prijevoza ukrcavanjem u svoje vozilo.

3.2. Kupac uzima u obzir da nema potraživanja od odgovornosti u ovim slučajevima:

 • Došlo je do kašnjenja tijekom Prijevoza, bilo u početku tijekom dolaska Kupca, bilo u samom tijeku prijevoza, zbog više sile. Viša sila definira se kao intervencija elementarne nepogode, vremenskih, vremenskih uvjeta, prometne nesreće koju nije prouzročio vozač Društva ili vozač posredničkog prijevoznika, zagušenja na cesti uzrokovana popravkom ceste ili drugim komunikacijama, ili kašnjenje uzrokovano državnim ili upravna intervencija – policijski službenici i sl.
 • Došlo je do kašnjenja u Prijevozu zbog Kupca ili drugog naručitelja (putničkog agenta, hotela, turoperatora i sl.), na primjer nedolaskom u dogovoreno vrijeme na dogovoreno mjesto.
 • Pričinjena je šteta na imovini Kupca ili njegovom zdravlju uslijed prometne nesreće koju nije prouzročio vozač Društva ili vozač posredničkog prijevoznika, već drugi vozač, životinja ili osoba.
 • Pričinjena je šteta na imovini Kupca ili njegovom zdravlju ili životu zbog bilo kakvog manevra koji je vozač bio prisiljen poduzeti tijekom prijevoza kako bi spriječio veće štete ili posljedice, kao što je potreba za naglim kočenjem zbog nastale situacije. na cesti, oštrim obilaznicama i proklizavanjem, gdje se, osim ako se ne dokaže drugačije, takav manevar smatra nužnim, na primjer, za izbjegavanje sudara sa životinjom, čovjekom ili drugim vozilom na cesti itd.
 • Došlo je do štete zbog nesvjesnosti Kupca ili drugog naručitelja (primjerice, zaboravljanje staviti prtljagu u prtljažnik ili zaboravljanje istovara, gubitak malih predmeta ili gotovine tijekom prijevoza, itd.).

3.3 U slučaju da je kupcu nastala šteta zahvaljujući preuzimanju u vrijeme koje nije navedeno na narudžbi, Kupac ima pravo na ugovornu kaznu koja predstavlja paušalnu naknadu do najviše 2.000 CZK . Prouzročena šteta, međutim, mora biti dokaziva i potkrijepljena od strane Kupca, koji mora podnijeti Prigovor u skladu s ovim Uvjetima.

3.4 Korištenjem prijevoza tvrtke ili korištenjem usluga prijevoznog posredovanja, Kupac izričito izjavljuje da smatra iznos ugovorne kazne do 2 000 CZK kao paušalnu naknadu za štetu prouzročenu ili u vezi s prijevozom. potpuno dovoljan i slaže se s ovim iznosom. U slučaju neslaganja, Kupac nema pravo koristiti usluge Društva, a Društvo je dužno odbiti pružanje takvih usluga.

3.5 Ako Kupac namjerava zahtijevati odštetu koja prelazi iznos ugovorne kazne od 2 000 CZK, tada se dužan osigurati za slučaj štete. Ovu obvezu osiguranja od štete u slučaju ozljede, Korisnik je ispunio temeljem ukrcaja, te snosi punu odgovornost za ispunjenje ove obveze.

 1. Određivanje vremena početka transporta

4.1 Međutim, Kupac ili drugi naručitelj izričito priznaju da su dužni unaprijed ugovoriti vrijeme polaska Kupca, odnosno vrijeme dolaska prijevoza (npr. prije polaska, početka drugog leta, itd.), uključujući pomak od najmanje 30 minuta, kako bi se spriječila kašnjenja prijevoznika zbog više sile, lošeg prometa ili komplikacija na cesti (nesreće, prometne gužve i druga ograničenja prometa).

4.2 Ako Kupac ili drugi naručitelj ne poštuje gore navedena ograničenja i vremenske rezerve navedene u svojoj narudžbi pri određivanju vremena za ukrcaj, te im je zbog toga nanesena šteta, nema pravo na naknadu takve štete. od strane Društva.

 1. Metode naručivanja

5.1 Sve usluge pružamo na temelju narudžbe Kupca ili drugog naručitelja (hotela, putničke agencije, izletnika i sl.). Narudžbe se mogu izvršiti online putem naše web stranice, e-mailom, telefonom ili SMS-om. Ugovor na temelju kojeg se ostvaruje pružanje usluga Kupcu nastaje temeljem obvezujuće potvrde narudžbe. Obvezujuća potvrda je SMS potvrda za telefonsku i SMS narudžbu, te e-mail potvrda za narudžbe kreirane putem web stranice i e-mailom. Potvrda primitka narudžbe u sustavu ne smatra se obvezujućom osim ako je ne potvrdi Tvrtka, pri čemu je Kupac istovremeno obaviješten da se usluge Društva mogu koristiti samo pod ovim Uvjetima poslovanja.

5.2 Narudžba koju je tvrtka potvrdila (ili njezin dio) smatra se obvezujućom za obje strane osim ako se ne krše uvjeti ugovora dogovoreni u trenutku potvrde. Konkretno, sadržaj narudžbe (točne specifikacije prijevoza i broj prevezenih osoba), cijena prijevoza, način plaćanja, suglasnost s uvjetima poslovanja – posebice s maksimalnim iznosom ugovorne kazne i ograničenje odgovornosti Društva za nastalu štetu, te rok realizacije.

 1. Načini plačanja

6.1 U gotovini Prilikom plaćanja prijenosa ili druge usluge u gotovini, vozač ili predstavnik tvrtke prihvaća samo češke krune (CZK) i valute koje nisu obavezne tijekom procesa rezervacije, odnosno britanske funte (GBP), eure (EUR), američke dolara (USD) i drugi. Plaćanja u gotovini u stranoj valuti temelje se na važećem tečaju češke krune na dan preuzimanja, koji utvrđuje Društvo, a ne na tečaju koji je bio aktualan na dan rezervacije.

6.2 Kreditnom karticom Ako Kupac plaća debitnom ili kreditnom karticom putem interneta, moguće je izvršiti plaćanja u sljedećim valutama – CZK, EUR, GBP i USD. Ako Kupac plaća izravno vozaču ili predstavniku Tvrtke, moguće je izvršiti plaćanje samo u CZK i samo karticama čiji su logotipi prikazani na web stranici Društva. Ako Kupac plaća unaprijed putem interneta, o uplati se obavještava vozač ili predstavnik Društva; nije potrebno ispisivati potvrdu o uplati.

6.3 Bankovna doznaka Plaćanje bankovnom doznakom (po fakturi) moguće je samo na zahtjev ili kada je Tvrtka dopustila ovu opciju plaćanja isključivo u slučaju konkretnog Kupca. Tvrtka može zahtijevati plaćanje predujma prije izvršenja naloga, u suprotnom ima pravo otkazati narudžbu. Računi se mogu izdati samo u sljedećim valutama – CZK, EUR, USD ili GBP. Za račune izdane stranim kupcima gdje je cijena prijevoza manja od 5 000 CZK, Društvo ima pravo naplatiti manipulativnu naknadu od 200 CZK za primanje inozemnog plaćanja.

6.4 PayPal Plaćanje bankovnom doznakom (po fakturi) moguće je samo na zahtjev ili kada je Tvrtka dopustila ovu opciju plaćanja isključivo u slučaju određenog Kupca. Tvrtka može zahtijevati plaćanje predujma prije izvršenja naloga, u suprotnom ima pravo otkazati narudžbu. Računi se mogu izdati samo u sljedećim valutama – CZK, EUR, USD ili GBP. Za račune izdane stranim kupcima gdje je cijena prijevoza manja od 5 000 CZK, Društvo ima pravo naplatiti manipulativnu naknadu od 200 CZK za primanje inozemnog plaćanja.

 1. Dostavnica; Potvrda o uplati (Avans)

Za plaćanja koja se vrše izravno vozaču (kreditnom karticom ili gotovinom), vozač će na dan preuzimanja kupcu izdati potvrdu (obično pojednostavljeni porezni dokument). Za plaćanja putem internetske stranice Društva, Kupcu će biti dostavljena potvrda o naručenoj usluzi. Konačnu poreznu fakturu za online depozit izdaje Društvo na zahtjev. Ako Kupac plaća račun (bankovni prijenos), račun izdaje Društvo i cijena uključuje PDV. Ako dokument izdaje izravno ugovorni vozač, porezni dokument može ili ne mora uključivati PDV, ovisno o tome je li vozač registrirani obveznik PDV-a. Sve navedene cijene su konačne i uključuju PDV.

 1. Način plaćanja povratnog putovanja

Ako rezervacija uključuje povratno putovanje ili veći broj putovanja, Kupac može uplatiti ukupan iznos ili odjednom, ili platiti za svako putovanje posebno. Vozač će Kupcu izdati račun/vaučer u kojem će biti naveden točan uplaćeni iznos. Ako su oba putovanja plaćena, Kupac će vozaču dostaviti povratnicu/vaučer na povratku.

 1. Plaćanja unaprijed

Za narudžbe gdje je mjesto preuzimanja izvan Praga, Tvrtka može zatražiti da se plati depozit za odabrane limuzine (npr. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), putovanja i narudžbe za veće grupe najmanje 24 sata prije navedeno vrijeme preuzimanja. U takvim će slučajevima tvrtka Kupca biti dužna prijaviti depozit i mogući način plaćanja. Ako se traženi depozit ne uplati, Društvo ima pravo otkazati narudžbu bez povrata novca.

 1. Promjena uvjeta rezervacije i otkazivanja

10.1 Uobičajeni prijevoz (transferi) Ako Kupac iz bilo kojeg razloga želi promijeniti ili otkazati svoju rezervaciju, to može učiniti putem web-mjesta Društva – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , putem e-pošte ili telefonom prije odlaska – barem dva sata prije vremena preuzimanja. Ako je Kupac već platio preuzimanje i otkazao vožnju u traženom vremenu, Društvo će mu vratiti novac ili usluga neće biti fakturirana. Ukoliko Naručitelj pravodobno ne otkaže uslugu, unaprijed uplaćeni predujam ili iznos za izvršenje prijevoza smatra se iznosom ugovorne kazne kojom se Društvu nadoknađuje šteta prouzročena kasnim otkazom.

10.2 Prijevoz s mjestom preuzimanja izvan Praga Promjene i otkazi transfera koji imaju određeno mjesto preuzimanja izvan Praga podliježu različitim uvjetima otkazivanja. Otkazivanje se mora izvršiti najmanje 24 sata prije zakazanog vremena preuzimanja, inače će Društvo naplatiti 100% naknadu za otkazivanje kao paušalnu naknadu u obliku ugovorne kazne koju plaća Kupac. Razlog primjene 100% otkaza (ugovorne kazne) je pokriće svih troškova naručenog i neotpremljenog prijevoza od strane Društva.

10.3 Limuzine Promjene i otkazivanje limuzina (kao što su Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) podliježu drugačijim uvjetima otkazivanja od uobičajenih transfera. Otkazivanje se mora izvršiti najmanje 24 sata prije zakazanog vremena preuzimanja, inače će Društvo naplatiti 100% naknadu za otkazivanje. Razlog za primjenu 100% naknade za otkazivanje je pokriće svih troškova naručenog i nenadziranog Prijevoza od strane Društva. U slučaju da vaš let značajno kasni (više od 20 minuta), možda nećemo moći pružiti rezerviranu uslugu. U takvim okolnostima nastojimo pronaći najbolje moguće rješenje i ponudit ćemo ili povrat novca u cijelosti ili opciju promjene rezervacije za kasnije vrijeme ili alternativno vozilo. Te su situacije u potpunosti isključene iz našeg sustava naknade.

10.4 Izleti, obilasci i druge usluge Otkazivanje se mora izvršiti najmanje dva sata prije planiranog putovanja, inače će Društvo naplatiti 100% naknadu za otkazivanje (ugovorna kazna, kao paušalna naknada za kasno otkazivanje). Za veće grupe ili rezervacije gdje je potreban depozit, otkazi se moraju izvršiti najmanje 24 sata prije početka, inače će Društvo naplatiti 100% naknadu za otkazivanje kao paušalnu naknadu u obliku ugovorne kazne koju plaća Kupac. . Razlog 100% naknade za otkazivanje je pokriće svih troškova već naručene i nenaplaćene usluge u ime Društva.

 1. Povrat novca

Ako Kupac otkaže unaprijed plaćenu online uslugu i ima pravo na povrat novca, novac će se automatski vratiti na karticu (ili račun) koji je korišten za plaćanje narudžbe. Zadano razdoblje povrata je 180 dana od datuma transakcije. Kada Kupac zatraži povrat novca nakon 180 dana, mogu postojati dodatne naknade za pokrivanje različitih metoda povrata (npr. poštanske, bankovne ili PayPal naknade). U suprotnom, svi zahtjevi za povrat novca moraju se podnijeti u roku od 30 dana u pisanom obliku ili putem e-pošte, na adresu ili adresu e-pošte Društva. Nakon isteka tog roka, Kupac više nema nikakvog zahtjeva za povrat novca (odštete).

 1. Naknada, maksimalna ugovorna kazna

Zahtjevi za naknadu štete moraju se podnijeti u roku od 30 dana u pisanom obliku ili putem e-maila, na adresu ili e-mail adresu Društva. Istekom tog roka, Kupac više nema pravo tražiti naknadu ili bilo koji srodni zahtjev za naknadu štete, s obzirom na primjenu ugovorne kazne. Svaka pritužba Kupca bit će, međutim, propisno istražena. Naknada za štetu/neugodnost ograničena je na maksimalni iznos jednak cijeni prijevoza po rezervaciji, ali ne prelazi 2 000 CZK – maksimalna ugovorna kazna. Štete su u potpunosti izuzete u slučajevima kada se iz logističkih razloga isporučuje zamjenski vagon istog tipa ili isti vagon u drugoj boji iu situaciji kada šteta nastane zbog događaja na koje pružatelj usluge ne može utjecati, kao što su prirodne katastrofe. Zahtjevi za naknadu štete u slučaju da je vaš let značajno odgođen (više od 20 minuta) također su u potpunosti isključeni iz našeg sustava naknade.

 1. Pritužbe i primjena ugovorne kazne

13.1 U slučaju bilo kakvih problema, Kupac mora slijediti ovaj postupak rješavanja pritužbi. Ako Kupac želi tražiti naknadu štete, mora odmah obavijestiti tvrtku o problemu. Ukoliko Kupac ne može pronaći svog vozača ili ima bilo koji drugi problem s određenom naručenom uslugom, odmah kontaktira tvrtku putem telefona. Ako se problem ne riješi odmah ili u mjeri u kojoj je to potrebno, Kupac će tu činjenicu obavijestiti Poduzeće putem e-pošte ili pisanim putem te će dati detalje o pritužbi. Pritužba će se tada ispitati što je prije moguće, obično u roku od nekoliko dana.

13.2 Sve potrebne kontakte u vezi s tvrtkom u svrhu podnošenja pritužbe ili traženja ugovorne kazne/odštete Kupac će pronaći na narudžbi ili ugovoru o prijevozu, ili će se ti kontakti naći na vidljivom mjestu u automobilu, ili će kontakt osigurati odgovarajući vozač automobila do kojeg se Kupac prevozi.

13.3 U slučaju kršenja obveza Društva u vezi s rukovanjem i pohranom ili korištenjem njegovih osobnih podataka, Kupac ima pravo na pritužbu protiv ponašanja Društva u ovoj stvari. Pritužbu će Kupac poslati na adresu ili e-mail adresu Društva, koja će ispitati pritužbu Kupca, ispitati i poduzeti potrebne radnje kako u odnosu na podnositelja pritužbe tako i u odnosu na druge Kupce.

 1. Obveze Kupca

14.1 Kupac je dužan u vrijeme prijevoza ponašati se u skladu s uputama vozača, a posebno se pridržavati sigurnosnih propisa važećeg prijevoza. Kupac potvrđuje da je prije prijevoza obaviješten o svim okolnostima, uključujući sigurnosne propise. Naručitelj se također obvezuje da neće na bilo koji način oštetiti prijevoznik i transportno vozilo, očuvati njegovu čistoću, ne oštetiti imovinu drugih prevezenih osoba i ni na koji način ne stvarati smetnje tijekom prijevoza. U slučaju kršenja ovih obveza, Kupac je svjestan odgovornosti za štetu koju svojim radnjama prouzrokuje Tvrtka ili naručeni Prijevoznik ili treće osobe.

14.2 Kupac je također dužan ukrcati se u vozilo u dogovoreno vrijeme dolaska, osim kada utvrdi da se iz valjanog razloga (gore navedenog) ne može ukrcati u vozilo.

 1. Valjanost ovih Uvjeta

Ovi Uvjeti vrijede na neodređeno vrijeme počevši od 30. rujna 2017. godine. U slučaju izmjena ovih Uvjeta, koje je pridržala Tvrtka, Kupac se smatra obvezanim Uvjetima i odredbama u verziji koja je važeća u vrijeme potpisivanja ugovora, odnosno kada je valjana narudžba poslana ili poslana .